ЗАРАЛОГИСТИКС е основана 26.05.2011 година, како фирма која е концентрирана на својата основна дејност - меѓународен транспорт. Специјалност ни е збирен транспорт од Европските земји на палетизирана и на непалетизирана роба.

Зошто ЗАРАЛОГИСТИКС?

Затоа што сме комплетно посветени на нашата работа и задоволување на вашите потреби за транспорт како за збирен така и за комплетни утовари.

Прочитај повеќе »

Нашата цел

Етаблирање на пазарот во следните години и остварување на одржлив развој преку домаќинско работење на нашиот менаџмент. Превземање на иницијатива за зголемуваwе и проширување на опсегот на работа преку постојани контакти со нашите клиенти и континуирано следење на нивните потреби за транспорт на збирна роба.

Прочитај повеќе »

Рекоа за Нас

" Врз база на нашата професионална и долгогодишна соработка со фирмата” Зара логистик” согледавме дека одговорноста прецизноста и желбата за секогаш да се заврши работата во најдобар можен ред и отвореноста во приодот кон работата, покажаа висок степен на лојалност, а нејзиниот придонес во превземените проекти е многу ценет и срдечно би Ви ги препорачале и за ваш соработник и верувам дека ќе биде ќе квалитетен партнер за вашите потреби. " Огнен Темелковски - Елинг
" Како едни од првите клиенти на Заралогистикс од нејзиното основање па се до денес можеме да дадеме само комплименти за професионалниот пристап и реализација на сработените аранжмани. Во Заралогистикс гледаме сигурен и доверлив деловен партнер со интенција за понатамошно проширување и продлабочување на нашата деловна соработка. " - Карго Партнер Скопје
" Со огромно задоволство можам да кажам дека Zara Logistics е една од најдобрите фирми во регионот. Услугите кои ги нуде се беспрекорни и во ниеден момент не би се двоумела да ја препорачам на сите мои соработници, како е една од најлојалните компании во својата бранша. " Верица Манасова Evel trade dooel uvoz-izvoz, Skopje

Пратките со поголем волумен се пресметуваат по следната формула:

Ширина cm: Должина cm: Висина cm: