Zara Logistik është krijuar në vitin 26.05.2012, si një firmë, e cila fokusohet në veprimtarinë e vet themelor - transport ndërkombëtar. Specialiteti ynë është transport të mbledhshëm të mallrave paletë dhe të mallrave të jo-paletizuara nga shtetet evropiane.

PSE ZARA LOGISTIK?

Sepse jemi plotësisht të dedikuar të punës jonë dhe të plotësimit të nevojave juaj për transport, pavarësisht a bëhet fjalë për transport të mbledhshëm ose për ngarkime komplete.

Прочитај повеќе »

Qëllimi ynë

..... në treg në vitet e vijueshme dhe realizim të një zhvillim të pandërprerë përmes menaxhimit të mirë. Marrje iniciativë për të rritur dhe për të zgjeruar punën nëpërmjet kontakteve të vazhdueshme me klientët tonë dhe nëpërmjet kujdeseve të vazhdueshme për nevojat e tyre për transport të mallrave kolektive.

Прочитај повеќе »

Çfarë thanë për ne...

" Врз база на нашата професионална и долгогодишна соработка со фирмата” Зара логистик” согледавме дека одговорноста прецизноста и желбата за секогаш да се заврши работата во најдобар можен ред и отвореноста во приодот кон работата, покажаа висок степен на лојалност, а нејзиниот придонес во превземените проекти е многу ценет и срдечно би Ви ги препорачале и за ваш соработник и верувам дека ќе биде ќе квалитетен партнер за вашите потреби. " Огнен Темелковски - Елинг
" Како едни од првите клиенти на Заралогистикс од нејзиното основање па се до денес можеме да дадеме само комплименти за професионалниот пристап и реализација на сработените аранжмани. Во Заралогистикс гледаме сигурен и доверлив деловен партнер со интенција за понатамошно проширување и продлабочување на нашата деловна соработка. " - Карго Партнер Скопје
" Со огромно задоволство можам да кажам дека Zara Logistics е една од најдобрите фирми во регионот. Услугите кои ги нуде се беспрекорни и во ниеден момент не би се двоумела да ја препорачам на сите мои соработници, како е една од најлојалните компании во својата бранша. " Верица Манасова Evel trade dooel uvoz-izvoz, Skopje

Dërgesat me vëllimin më e madh llogariten sipas kjo formulë:

Gjerësi cm: Gjatësi cm: Lartësi cm: