Zara Logistics- transport ndërkombëtar. Specialiteti ynë është transport të mbledhshëm të mallrave paletë dhe të mallrave të jo-paletizuara nga shtetet evropiane.

A picture

Qëllimi ynë ..... në treg në vitet e vijueshme dhe realizim të një zhvillim të pandërprerë përmes menaxhimit të mirë. Marrje iniciativë për të rritur dhe për të zgjeruar punën nëpërmjet kontakteve të vazhdueshme me klientët tonë dhe nëpërmjet kujdeseve të vazhdueshme për nevojat e tyre për transport të mallrave kolektive.

PSE ZARA LOGISTIK?

Sepse jemi plotësisht të dedikuar të punës jonë dhe të plotësimit të nevojave juaj për transport, pavarësisht a bëhet fjalë për transport të mbledhshëm ose për ngarkime komplete.

 

Misioni ynë

Me rritjen e vazhdueshme të Zara Logistics-it do të përpiqemi të jemi një shembuj e vërtet për një firmë e korrekte transporte, e cila gjithmonë do të kujdeset për klientët dhe për të nëpunëset tanë, të cilët, vazhdimisht do t’i mësojnë të rejat e përditshme logjistike, me qëllim që të jemi maksimalisht të përgatitur për sfidat e përditshme.