ЗАРАЛОГИСТИКС - международен транспорт. Нашата специалност е групажен транспорт от европейските страни на палетизирани и непалетизирани товари

A picture

ННашата цел е утвърждаване на пазара в следващите години и постигане на устойчиво развитие чрез правилно функциониране на нашето управление. Инициатива за увеличаване и разширяване на обхвата на работа чрез постоянни контакти с нашите клиенти и непрекъснато наблюдение на техните нужди за транспортиране на групажни товари.

Защо ЗАРАЛОГИСТИКС?

Защото ние сме изцяло посветени на нашата работа и изпълнението на вашите транспортни нужди, независимо дали става въпрос за превоз на цели или на групажни товари.

 

МИСИЯ

С по-нататъшното развитие на ZARA LOGISTICS ние ще се постараем да бъдем пример за коректна транспортна фирма, която винаги ще се грижи, както за своите клиенти, така и за своите служители, като постоянно ще научавате новостите в логистиката, за да бъдем максимално подготвени за всекидневните предизвикателства.