ЗАРАЛОГИСТИКС - меѓународен транспорт. Специјалност ни е збирен транспорт од Европските земји на палетизирана и на непалетизирана роба.

A picture

Нашата цел е етаблирање на пазарот во следните години и остварување на одржлив развој преку домаќинско работење на нашиот менаџмент. Превземање на иницијатива за зголемување и проширување на опсегот на работа преку постојани контакти со нашите клиенти и континуирано следење на нивните потреби за транспорт на збирна роба.

Зошто ЗАРАЛОГИСТИКС?

Затоа што сме комплетно посветени на нашата работа и задоволување на вашите потреби за транспорт како за збирен така и за комплетни утовари.

 

МИСИЈА

Со континуираниот раст на ЗАРАЛОГИСТИКС ќе се потрудиме да бидеме пример коректна транспортна фирма која секогаш ќе води сметка како своите клиенти така и за своите вработени, кои постојано ќе се надоградуваат со секојдневните логистички новини со цел да бидеме максимално спремни за секојдневните предизвици.